تدوین و تبیین راهبردهای آموزشی و پرورشی

اکنون که سال تحصیلی 400-99 رو به پایان است و آهنگ تدوین و تبیین راهبردهای آموزشی و پرورشی سال تحصیلی 401-400 نواخته می شود و سرفصل های آموزشی , عملکردی گذشته آسیب شناسی می شود از جمله مهمترین اقدامات موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) و دبیرستان غیردولتی امام حسین(علیه السلام) نشست فردی با دبیران فعال و دریافت نظرات تخصصی آنان است که تاکنون با هفت نفر از دبیران صاحب نظر در رشته های مختلف از تاریخ 21فروردین1400 اقدام شده است که این سلسله نشست ها و هم اندیشی ها دست آوردها و دست مایه های خوبی را در ارتقاء آموزش و حوزه های تربیتی خواهد داشت که این فرآیند نیز ادامه دارد . ضمنا هماهنگی زمان نشست دبیران توسط معاون آموزشی دبیرستان اطلاع رسانی می شود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20