تحویل کارنامه های نوبت اول به اولیاء

ارزشیابی پایانی نیم‌سال  اول  سال تحصیلی 99-1400 روز دو‌شنبه 29 دی‌ماه 99 به پایان رسیده و سال تحصیلی 99-1400 به نیمه خود رسیده و دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی مشتاقانه منتظر هستند تا حاصل نتایج  این چند ماهه را مشاهده کنند، لذا مجموعه آموزشگاه  از تاریخ 28 بهمن ماه 99 با همکاری و تلاش کلیه همکاران اعم از اساتید و کادر اجرایی؛ کارنامه ترم اول را   آماده  تحویل به اولیاء نموده اند و از سوی آموزشگاه درخواست شده تا با حضور در مدرسه و با رعایت پروتکل های بهداشتی کارنامه ها و نتیجه تلاش دانش آموزان را تحویل بگیرند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20