تحویل کارنامه آبان ماه (دوماهه) به اولیاء

در این روزها و پس از ارزیابی عملکرد مستمر دانش آموزان در طی ماه های مهر وآبان 99 ، کم کم نوبت به دریافت کارنامه دانش‌آموزان می‌رسد. برگه‌ای که حاصل تلاش ایام امتحانات دانش آموز در آن به صورت فشرده منعکس شده است و بار روانی زیادی را بین خانه و مدرسه منتقل می‌کند تحویل کارنامه های هشدار به مدت 10 روز از تاریخ 15 آذر 99 با رعایت فاصله اجتماعی به اولیا آغاز گردید ضمنا برخورد هوشمندانه اولیا با کارنامه در منزل می‌تواند تاثیر مثبت زیادی در آرامش روانی و بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان داشته باشد. محیط امن خانه و حمایت خانواده از دانش آموز نقش مهمی در کسب نمره‌های خوب دارد و در جهت ارتقا علمی دانش آموزان در نوبت اول خواهد بود .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20