بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی برگزار گردید

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی فرصت مناسبی است تا دانش آموزان را با یکی از جلوه های مشارکت های اجتماعی مردم در اداره امور جامعه آشنا نمود

به منظور استفاده هرچه بیشتر از استعداد های فردی و جمعی دانش آموزان و مشارکت آنها در امور مدرسه امروز سه شنبه یکم آبان 97 همزمان با سایر مدارس کشور بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی راس ساعت 9 صبح با استقرار عوامل اجرایی انتخابات و نظارت مدیریت ، معاون آموزشی و معاونت پرورشی آموزشگاه آغاز گردید و دانش آموزان با حضور پر شور خود و دریافت برگه تعرفت منتخبان خودرا در آن درج و رای خود را در صندوق انتخابات ریختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20