بسته بندی کتب درسی توسط دانش آموزان

در تاریخ 14 مهرماه 1400 ساعت 7 صبح کتب درسی پایه دهم  که روز قبل توسط مدیریت محترم از اداره تحویل  گرفته شده بود  توسط دانش آموزان در محل نماز خانه دبیرستان زیر نظر مدیریت آموزشگاه بسته بندی و آماده تحویل به دانش آموزان گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20