برگزاری وبینار کشوری طرح شهید محمودوند

جلسه مجازی در بستر شاد طرح شهید محمودوند پیگیری دانش آموزان بازمانده از تحصیل در تاریخ 19 دی ماه 1401 ساعت 8:00 صبح برگزار گردید در این جلسه فرآیند شناسایی دانش آموزان چهره به چهره مورد تاکید قرار گرفت در این جلسه که با حضور مدیران متوسطه اول و دوم برگزار گردید.مدیریت دبیرستان حضور پیدا کردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 6.9/20