برگزاری مسابقه دلنوشته به حاج قاسم

باورمان نمی شود که ایرانمان دیگر سردار سلیمانی ندارد. ایران قسمتی از امنیتش را مدیون تو بود؛ مدیون شجاعت هایی که به خرج دادی؛ مدیون از خود گذشتگی هایی که کردی. اکنون در دومین سالگرد از دست دادنت، ایران و ایرانی به سوگ نشسته اند و برای فراغت می گریند. حتما شاد می شدی وقتی به تو می گفتند شهید زنده، اکنون شهیدی واقعی ای هستی که رشادت برای همه زبان زد است. در همین راستا در تاریخ 12 دی ماه 1400 به مناسبت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی یکی از برنامه های فرهنگی آموزشگاه برگزاری مسابقه ای با عنوان دلنوشته ای به حاج قاسم می باشد در این مسابقه دانش آموزان با ارائه حداقل پنج سطر دلنوشته در مسابقه شرکت و به برگزیدگان جوایزه ارزنده ای اهدا خواهد شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 4/20