برگزاری مجمع عمومی انجمن اولیاء

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن اولیاء و انتخابات اعضای انجمناولیاء و مربیان برگزار گردید
روز دوشنبه 15 مهر 98 اولین جلسه مجمع عمومی انجمن اولیاء با حضور حداکثری اولیای دانش آموزان در محل دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گرددید در ابتدای جلسه مدیریت آموزشگاه ضمن خییر مقدم به اولیاء گزارشی از فعالیت های انجمن سال گذشته ارائه نموده و شرح وظایف انجمن اولیاء و مربیان را برای اولیاء بیان کردند.
در ادامه جناب آقای کنعانی مسئول نمایندگی مؤسسه امام حسین (ع) ضمن خیر مقدم به حضار خواستار تعامل بیشتر اولیاء با مدرسه گردیده و اهمیت وجود انجمن اولیا ء را ذکر نمودند . در پایان جلسه انتخابات اعضای انجمن برای سال تحصیلی 99-98 برگزار گردید.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20