برگزاری سومین جلسه عوامل اداره آموزشگاه

در مورخه 22 دی ماه 1400 روز چهارشنبه ساعت 11:00 سومین جلسه عوامل اداری آموزشگاه برگزار گردید در آغاز این جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد شروع شد و در ابتدا معاونین آموزشگاه به ارائه گزارشی از روند فعالیت های حوزه مسئولیت خود ارائه و به برنامه های آینده اشاره نمودند و در پایان مدیریت آموزشگاه به جمع بندی مطالب ارائه شده پرداخته و برای همه عزیزان آرزوی توفیق نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20