برگزاری سومین جلسه شورای آموزشگاه

در مورخه 1 دی 99 سومین جلسه شورای آموزشگاه در ساعت 9 با حضور اعضاء در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید که در این جلسه مدیریت محترم آموزشگاه شیوه برگزاری امتحانات نوبت اول را اعلام کردند که نمره امتحانات پایانی (تراکمی) از طریق برگزاری آزمون آنلاین در سامانه شاد یا سایر سامانه های مورد تایید شورای مدرسه و نمره ارزشیابی مستمر با استفاده از مستندات و شواهد جمع آوری شده از فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان در نیم سال اول در فضای مجازی تعیین می شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20