برگزاری سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1401-1400

در تاریخ 21 آذر ماه 1400 ساعت 17:00 سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان با صلوات بر محمد و آل محمد شروع و در آغاز مدیریت آموزشگاه ضمن خیرمقدم و تشکر از اعضای انجمن , گزارشی از روند برنامه های آموزشی و پرورشی ارائه و دستور کار جلسه را ارائه نمودند همچنین در ادامه اعضای محترم به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20