برگزاری دومین جلسه هماهنگی اولیای محترم پایه دوازدهم در آموزشگاه

دومین جلسه هماهنگی اولیای محترم پایه دوازدهم آموزشگاه در تاریخ 21 فروردین ماه 1401 از ساعت 17:30 با حضور اولیای محترم و عوامل اداری و اجرایی آموزشگاه تشکیل شد. در ابتدا جلسه با تلاوت کلام ا… مجید و خیرمقدم به اولیا محترم آغاز گردید و در ادامه مدیریت محترم به بیان موارد ذیل پرداختند:

1_ دغدغه چالش های مسائل تربیتی و تحصیلی دانش آموزان

2_ تعطیلات نابهنگام کرونا و ایجاد فاصله فیزیکی تحصیلی و علمی بین دانش آموز و معلم مشکل را دوچندان ساخت.

3_ تبیین فلسفه برگزاری امتحانات شبه نهایی و خلاصه عملکرد آموزشگاه و دانش آموزان

4_ اجباری شدن برگزاری کلاس های پایه دوازدهم در محل آموزشگاه از سوی اداره محترم

5_ برگزاری جلسات هماهنگی با دبیران محترم پایه دوازدهم ، فرصت بسیار کم تا امتحانات نهایی ، جمع بندی دروس و تکمیل کار تدریس دبیران در روزهای پایانی سال تحصیلی ؛ استقبال دانش آموزان از دریافت کتاب راه نهایی ، استفاده از تمام امکانات تجربی و مشاوره ای در جهت پیشبرد اهداف آموزشی از جمله موارد مطروحه در جلسه بود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20