برگزاری دومین جلسه مشاوره مهندسی کنکور

روز  دوشنبه مورخه 11 مرداد 1400 ساعت 10 جلسه ی مشاوره زیر نظر آقای عبدالله زاده ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی در سال آینده 401-400 در محل دبیرستان برگزار گردید که در این جلسه نکاتی در مورد روش های مطالعه دروس تشریحی و روش تقدم حل تمرین , روش مطالعه دروس حفظی و روش یادگیری منقطع ؛ روش مرور ؛ جمع بندی 45 روزه ؛ اجرای فرم روش یادگیری شنیداری و دیداری و آموزش چیدمان بیان شد و در پایان به سوال های دانش آموزان پاسخ داده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20