برگزاری دومین جلسه شورای آموزشگاه

در تاریخ 26شهریور ماه 99 ساعت 8:30 دقیقه دومین جلسه شورای آموزشگاه با حضور اعضاء در محل دفتر دبیرستان برگزار گردید که در این جلسه مدیریت محترم آموزشگاه به ارائه گزارشی از روند آموزش در دوهفته پایانی شهریورماه پرداخته و برنامه های آموزشگاه را تبیین نمودند که در پایان موارد ذیل مصوب گردید :

1- تعیین ساعات فعالیت دبیران در فضای مجازی و حضور صددرصدی دانش آموزان و نظارت اولیاء

2- برگزاری کلاس های فوق برنامه به صورت حضوری و غیر حضوری طبق ضوابط و دستورالعمل آموزش و پرورش

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20