برگزاری دومین جلسه انجمن اولیاء

دومین جلسه انجمن اولیا جهت برسی عملکرد سه ماه و تصویب برنامه های پیشنهادی اعضا در محل دبیرستان برگزار گردید.
روز چهارشنبه 20 آذرماه 98 دومین جلسه انجمن در ساعت 17 در محل دبیرستان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای سلطان زاده مدیریت آموزشگاه گزارشی از عملکرد آموزشی و پرورشی در سه ماه اول سال تحصیلی ارائه نمودند.سپس اعضای انجمن نظرات خود را در این زمینه بیان و برنامه های پیشنهادات خود را جهت اجرا بیان نموده که موارد زیر جهت اجرا مصوب گردید:
1- حضور اعضای انجمن در آموزشگاه در طول هفته
2- با توجه به برنامه امتحانی صادره از سوی اداره قرار بر این شد در طول برگزاری امتحانات از مورخه 98/10/07 تا 98/10/19 کلاسهای درس تعطیل و امتحانات خارج از برنامه همراه با برگزاری کلاس انجام گیرد.
3- مصوب گردید که ورزشهای گروهی ، صبحانه جمعی ، تقویت حس رقابت و برنامه های مختلف جهت ایجاد نشاط دانش آموزان در ساعت تفریح و مناسبت ها انجام گیرد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20