برگزاری دومین آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دوازدهم

در تاریخ 15 اسفند ماه 1401 دومین آزمون پیشرفت تحصیلی پایه دوازدهم ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز گردید و ساعت ۹:۰۰ صبح کارشناسان آموزش متوسطه از نحوه اجرای آزمون بازدید نمودند و از مدیریت آموزشگاه و همکاران اداری و دبیران به جهت فراهم آوردن فضای آرام و مناسب جهت برگزاری آزمون تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20