برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات با دبیران آموزشگاه

روند برگزاری امتحانات مدارس به این صورت است که هر ساله در زمان تعیین شده دانش آموزان در محل برگزاری امتحان حاضر شده و سوالات مربوطه را پاسخ می دهند. با توجه به شرایط به وجود آمده به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی این روند برگزاری شامل تغییرات زیادی شده است . در مورخه 29 آذر ماه 1400 طی جلسه ای در محل دفتر دبیرستان روند امتحانات را مدیریت آموزشگاه به دبیران تبیین کردند و درپایان به سوالات آنان پاسخ دادند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20