برگزاری جلسه مشاوره مهندسی کنکور

روز شنبه مورخه 9 مرداد 1400 ساعت 10 جلسه ی مشاوره زیر نظر آقای عبدالله زاده ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی در سال آینده 401-400 در محل دبیرستان برگزار گردید که در این جلسه نکاتی در مورد آشنایی با ماهیت کنکور و ایجاد باور مثبت و انگیزه در خصوص کنکور و کمیت های برنامه ریزی , روش استراحت و تغذیه و خواب و تحلیل رتبه و رشته های کنکور بیان شد و در پایان به سوال های دانش آموزان پاسخ داده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20