برگزاری جلسه مدیران با مسئول نمایندگی موسسه

به منظور ارتقاء سطح بصیرتی مدیران و هماهنگی در تاریخ 27 دی ماه 1400 جلسه ای در محل دبیرستان دخترانه دوره اول ساعت 9:00 صبح برگزار گردید که موارد ذیل مطرح و به مدیران یادآوری گردید :

1- برگزاری جلسه عقیدتی و احکام ویژه ی نیروهای آزاد

2- برگزاری هئیت اخلاص و بسیج

3- فعال بودن فضای مجازی و رفع شبهات در ایام الله دهه فجر

4- دقت بیشتر و بهتر به نگارش نامه های ارسالی به موسسه

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20