برگزاری جلسه تخصصی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم

جهت هماهنگی مسایل آموزشی و جشنواره ها و مسابقات جلسه مدیران و معاونین آموزشی مدارس متوسطه دوره دوم برگزار گردید.
روز دوشنبه 14 مهرماه 98 جلسه تخصصی مدیران و معاونین آموزشی دبیرستان های دوره دوم در محل دبیرستان پسرانه دوره دوم برگزار گردید
در این جلسه موارد زیر تصویب گردید:
– اهتمام مدیران نسبت به اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغی مؤسسه
– میزان ساعات فوق برنامه در برنامه کلاسی کاملا” مشخص و مدیرا ن دبیران را برای کارکردن نکات کنکوری در این ساعات توجیه و بر اجرای آن نظارت داشته باشند
– مدیران برنامه ریزی لازم را جهت آمادگی و موفقیت دانش آموزان در مسابقات آزمایشگاهی ،جشنواره تاثریا ، یاران شیدایی و سایر موارد و آزمون ها داشته باشند.
– اطلاع رسانی مناسب به دانش آموزان و اولیاء و ایجاد انگیزه جهت شرکت در آزمون ها
– مشاورین محترم تجزیه و تحلیل خود را در پایان هر آزمون انجام داده و نقات ضعف و قوت دانش آموزان را مشخص نمایند
– ایجاد نشاط روحی و امید در دانش آموزان با برگزاری اردو

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20