برگزاری جلسه تحلیل وضعیت درسی دانش آموزان دوازدهم انسانی

با توجه به نگرانی فارغ التحصیلان پایه دوازدهم انسانی و تجربی در خرداد 401 و ارزیابی عملکرد آموزشی دانش آموزان از مهر ماه تا دی ماه به منظور کیفیت بخشی به آموزش دانش آموزان جلسه ای با حضور مشاور دبیرستان و دبیر درس عربی آقای ابوترابی در تاریخ 19 دی ماه 1400 برگزار گردید پس از تبادل نظر موارد ذیل مورد تاکیید قرار گرفت .

1- دریافت نمرات واقعی دانش آموزان در امتحانات نوبت اول

2- دعوت از اولیا به صورت گروه های چهار نفری و نشست با مشاور و آگاهی بخشی وضعیت علمی

3- بالابردن سطح باور دانش آموزان به امتحانات نهایی

4- اجرای آزمون هایی در چهار درس اصلی

5- دریافت نمرات سایر دبیران

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20