برگزاری جلسه تحلیل سئوالات امتحان عربی پایه دهم

در تاریخ 21 دی ماه 1400 روز سه شنبه طی نشست صمیمی مدیریت آموزشگاه در محل دفتر آموزشگاه در کارگروه علمی درس عربی و نظارت بر فرآیند تحلیل های آموزشی و تبادل نظرهای علمی بررسی سئوالات امتحان نوبت اول عربی دانش آموزان کلاس دهم تجربی انجام پذیرفت . این نشست و دورهمی های صمیمانه باعث بیان راهکار برای برنامه های روزانه و ایجاد نظم و عادت رفتاری مناسب، جهت اجرای فعالیت ها است .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20