برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان

در آستانه فصل تابستان و با توجه به شرایط کرونایی و نیاز دانش آموزان به عمق بخشی و اهمیت کلاسهای تابستانی ؛ جلسه ای  در مورخه 31 خرداد ماه 1400 در ساعت 18 به همین منظور با اعضای انجمن اولیا و مربیان برگزار گردید . در این جلسه مدیریت آموزشگاه ضمن تبیین دستورالعمل های موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) در خصوص کلاسهای کنکور تابستانی ؛ اجرای هدفمند این کلاس ها را از برنامه های اصلی آموزشگاه در جهت آمادگی هر چه بهتر دانش آموزان برای ورود به سال تحصیلی جدید دانستند .  


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20