برگزاری جلسه آموزش خانواده و تحویل کارنامه های نوبت اول

دنیای امروز دنیای سرعت،حرکت،تغییر وپیشرفت علم است. رشد فناوری بسیار سریع است.در این دریای پرتلاطم مسئولیت خانواده سنگین است.تغییر نیاز ها شرایط خاصی را رقم زده است. در همین راستا در تاریخ 30 بهمن ماه 1401 روز یکشنبه ساعت 16:00 جلسه آموزش خانواده با حضور اولیا محترم پایه دهم در محل سالن آموزشگاه برگزار گردید. در این جلسه آقای تولایی با بیان مطالبی در مورد خانواده و نقش آن در تربیت فرزندان پرداختند . در پایان جلسه کارنامه های دانش آموزان پایه دهم تحویل اولیا گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20