برگزاری اولین جلسه مدیریت با نمایندهای کلاسها

به منظور بهرمندی از نظرات و بیان انتظارات مدیریت آموزشگاه اولین جلسه نمایندگان کلاس ها برگزار گردید.
امروز شنبه دوم آذر ماه 98 جلسه نمایندگان کلاسها در ساعت 9 صبح در محل دفتر آموزشگاه برگزار گردید.در این جلسه موارد زیر توسط حضار در جلسه مطرح گردید.
– چگونگی صرفه جویی در استفاده از ماژیکهای وایت برد
– تحویل کارنامه هشدار مربوط به نمرات مهر و آبان
– ارزیابی وضعیت انضباطی کلاسها
– استفاده بهینه از مدرسه در ساعات تعطیلی به عنوان سالن مطالعه
– ساماندهی کتابخوانه
– تهیه صندلی برای دانش آموزان دست چپ
در پایان مدیریت آموزشگاه ضمن تشکر از نمایندگان کلاس ها موارد ذکرشده در جلسه را جهت پیگیری در دستور کار قرار دادند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20