برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 1400-1399

با توجه به شروع سال تحصیلی از 15 شهریور ماه 99 و شرایط خاص کرونایی اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان در تاریخ 19شهریور ماه 99 ساعت 16:00 در محل دبیرستان با حضور اولیاء دانش آموزان برگزار گردید که در این جلسه ابتدا مدیریت دبیرستان به حساس بودن شرایط کنونی و اهمیت بالای نظارت اولیا بر دانش آموزان مبنی بر فعالیت آنها در فضای مجازی اشاره کرده و نظارات و پیشنهادات اولیا را شنیده و به آنها پاسخ دادند و بعد از نماینده دانش آموزان به تشریح فعالیت های انجام شده از سوی دبیرستان پرداخت و سپس  با مشارکت اولیا رای گیری در مورد انجمن اولیاء و مربیان انجام شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20