برگزاری انجمن اولیاء و مربیان

در تاریخ 18 فروردین 1400 جلسه انجمن اولیاء و مربیان با ذکر صلوات ساعت 17:30 آغاز شد . در این جلسه مدیریت آموزشگاه ضمن خیر مقدم و تبریک سال جدید و اهمیت نامگذاری سال 1400 به عنوان تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ، گزارش از اقدامات آموزشی ارائه نمودند که اهم مطالب به شرح زیر می باشد.

1- بازدید 4 مرحله ای کارشناسان  علوم پزشکی شهرستان از اقدامات انجام شده جهت مقابله با کرونا در آموزشگاه

2- دریافت 2 مرحله نظرسنجی از عملکرد آموزشگاه در فضای مجازی از دانش آموزان و تحلیل نتایج آن ، مرحله اول مهر و آبان ، مرحله دوم بهمن و اسفند 99

3- وضعیت آموزشی در نوبت اول ارائه شد

4- چگونگی نظارت و کنترل حضور و غیاب دانش آموزان در فضای مجازی

5- تبیین مصوبات شورای دبیران در خصوص ارتقاء علمی دانش آموزان و آمادگی جهت امتحان خرداد 400 که در مورخه 16فروردین1400 تشکیل و در این خصوص مقرر شد:

– برنامه امتحانی ارائه شده برای پایه دوازدهم از تاریخ 25فروردین1400 اجرا شود

– از دانش آموزان غایب در این امتحانات 50درصد نمره مستمر کسر خواهد شد

– تلفنی برنامه امتحانی به اطلاع اولیاء رسانده شود و چنانچه لازم بود گروهی اولیاء در مدرسه توجیه شوند.

– کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم باید در امتحانات شرکت کنند تا دبیران نمره مستمر نوبت دوم را به موقع ثبت کنند.

– آخرین تصمیم در خصوص چگونگی برگزاری امتحان روز سه شنبه 24فروردین1400 اطلاع رسانی شود.

– پیشنهاد شد در صورت ضرورت کارشناس بهداشت جهت نظارت بر فرآیند بهداشتی مدرسه و مقابله با کرونا دعوت شود.

جلسه با ذکر صلوات پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20