برگزاری امتحان هماهنگ دین و زندگی در آموزشگاه

در روز چهارشنبه مورخه 17 دی ماه 1401 امتحان درس دین و زندگی به صورت هماهنگ در کلیه مدارس شهرستان برگزار گردید . این آموزشگاه نیز با فراهم نمودن زمینه برگزاری هرچه بهتر امتحان دانش آموزان در حوزه امتحانی حضور پیدا کرده و در شرایط مناسب آزمون درس دین و زندگی را پشت سر گذاشتند و برای امتحانات پیش رو تجربه و آمادگی لازم را نیز پیدا کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20