برگزاری امتحان شبه نهایی فارسی در آموزشگاه

در مورخه 29 فروردین ماه 1401 طبق اعلام قبلی به دانش آموزان امتحان شبه نهایی درس فارسی پایه دوازدهم تجربی و انسانی راس ساعت ۸ صبح همزمان با دیگر مدارس در آموزشگاه برگزار گردید . در این امتحان به جز دانش آموزان مدرسه ؛ دانش آموزان مدارس حکیم و غدیر هم حضور داشتند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20