برگزاری آزمون گزینه2 در آموزشگاه

با توجه به برگزاری آزمون گزینه دو در روز جمعه 3 آذر ماه 1402 ، این آزمون راس ساعت 8:00 صبح و با توزیع دفترچه سوالات بین دانش آموزان پایه های دهم و سوالات عمومی برای پایه های یازدهم و دوازدهم آغاز گردید و در ادامه زمان پاسخ گویی به سؤالات عمومی در ساعت 9:15 دفترچه سؤالات تخصصی رشته های تجربی و ریاضی و انسانی بین دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم توزیع گردید . این آزمون در ساعت 11:30 به پایان رسید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20