برگزاری آزمون شبه نهایی زیست شناسی پایه دوازدهم

آزمون شبه نهایی، آزمونی است که پیش از برگزاری امتحانات نهایی در 4 الی 5 درس تخصصی و اصلی در هر یک از رشته های نظری دبیرستان برگزار می شود در همین راستا در تاریخ 22 آبان ماه 1402 طبق اعلام قبلی به دانش آموزان امتحان شبه نهایی درس زیست شناسی پایه دوازدهم تجربی راس ساعت 12:30 دقیقه برگزار گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20