بررسی سرفصل های برنامه عملیاتی 1401-1400

تغییر و تحول و تعالی آموزش و پرورش آن قدر ارزشمند است که ساعت ها اساتید با تجربه پیرامون تنظیم یک سند وقت می گذارند و لازمه این تغییر و تحول در بدنه آموزش و پرورش برنامه محوری است ، برنامه ریزی منظم و هدفدار و مستمر کمک می کند تا از چالش ها راحت تر عبور کرد و توفیقات بیشتری حاصل شود در همین راستا در تاریخ 13 آبان ماه 1400 ساعت 12:30 دقیقه جلسه ای با حضور رئیس انجمن اولیاء و مربیان و معاونین پرورشی و آموزشی آموزشگاه تشکیل و سرفصل ها به تایید اعضای شورای مدرسه رسید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20