بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در مدرسه

در روز 15 شهریور ماه 99 تمامی دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی  و داشتن ماسک در مدرسه حضور پیدا کرده و مدیریت مدرسه به طور کامل و شفاف برنامه دبیرستان را به دانش آموزان تشریح کرده و مقرر گردید که دانش آموزان در طول حضور   در مدرسه و مسیر ایاب وذهاب  با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تمامی قوانین مدرسه را رعایت کنند ضمنا یادآوری گردید تا با نصب برنامه شاد بخشی از آموزش دانش آموزان توسط این برنامه انجام پذیرد تا به طور کامل و دقیق تمامی دروس تدریس شده و هیچگونه مشکلی برای دانش اموزان در حیطه آموزش به وجود نیایید .

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20