بازدید کارشناس مدارس غیردولتی از نحوه برگزاری امتحانات

کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان از نحوه برگزاری امتحانات شبه نهایی در این آموزشگاه بازدید نمودند.

در مورخه 17 اسفندماه 99 ساعت 10 صبح کارشناس مدارس غیردولتی طی بازدید از نحوه برگزاری امتحانات شبه نهایی پایه دوازدهم تجربی از روند اجرایی و فراهم آوردن شرایط آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ابراز رضایت و خرسندی داشته و همچین از کادر اجرایی آموزشگاه قدردانی و تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20