بازدید کارشناسان اداره آموزش و پرورش از آموزشگاه

در مورخه 8 آبان ماه 1400 کارشناسان آموزش و پرورش از روند آموزش در مدرسه بازدید بعمل آوردند. در این بازدید معاون آموزشگاه گزارشی از نحوه برگزاری کلاس های درس در فضای حقیقی و مجازی ارائه نمودند در ادامه کارشناسان نکاتی را در خصوص برنامه های آموزش و پرورش و چگونگی اجرای کلاس های آموزشی بیان کردند و از عوامل آموزشگاه به جهت رعایت دستورالعمل های آموزش و پرورش تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20