بازدید و بررسی شارژ مجدد کپسول های آتش نشانی آموزشگاه

بازدید، بررسی و شارژ انواع کپسول های آتش نشانی بر حسب نوع سیلندر و نوع محتوایات مخزن در فواصل زمانی معین (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالیانه) صورت می گیرد. طبق آیین نامه و استانداردهای لازم، حداقل ماهی یکبار باید معاینه و بررسی فنی و ظاهری بر روی همه کپسول ها صورت بگیرد. بهتر است این کار توسط مراکز شارژ یا فروش کپسول آتش نشانی انجام شود. در همین راستا در تاریخ 21 دی ماه 1400 تکنسین آتش نشانی شهرستان به آموزشگاه مراجعه و جهت بازبینی و بازدید از کپسول های آموزشگاه اقدامات لازم را انجام دادند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20