بازدید معاون محترم آموزش متوسطه شهرستان از آموزشگاه

در مورخه 4 بهمن ماه ۱۴۰۰ معاون محترم آموزش متوسطه شهرستان از روند آموزش در مدرسه بازدید بعمل آوردند . در این بازدید معاون آموزشگاه گزارشی از نحوه برگزاری کلاس های درس در فضای حقیقی و مجازی ارائه نمودند در ادامه معاون محترم آموزش نکاتی را در خصوص برنامه های آموزش و پرورش و چگونگی اجرای کلاس های آموزشی بیان کردند و از عوامل آموزشگاه به جهت رعایت دستورالعمل های آموزش و پرورش تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20