بازدید مسئول مؤسسه امام حسین(ع) شهرستان از روند اجرای امتحانات نوبت اول

جناب آقای کنعانی با حضور در این آموزشگاه از روند برگزار ی امتحانات نوبت اول دی ماه 98 باز دید نمودند
روز شنبه 7 دی ماه 98 با توجه به برگزاری اولین آزمون هماهنگ مدارس امام حسین(علیه السلام) دوره دوم جناب آقای کنعانی ریاست مؤسسه امام حسین (علیه السلام) شهرستان باحضور در این آموزشگاه و عرض خسته نباشید به عوامل اجرایی حوزه امتحانی این مدررسه از حوزه برگزاری امتحانات بازدید به عمل آوردند . در پایان از عوامل برگزاری امتحانات بخاطر فراهم آوردن فضای مناسب و آماده سازی حوزه  برگزاری امتحانات به بهترین شکل ممکن ،  تشکر و قدردانی نموند.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20