بازدید مسئول امتحانات اداره از آزمون شبه نهایی

با توجه به اعلام قبلی به دانش آموزان جهت برگزاری آزمون شبه نهایی ادبیات فارسی برای پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم از سمت اداره آموزش و پرورش شهرستان در مورخه 15 آذر ماه 1402 کارشناس محترم متوسطه آقای زنگنه و سرگروه درس ریاضی خانم منصف از نحوه برگزاری امتحان شبه نهایی ادبیات فارسی پایه دوازدهم تجربی بازدید بعمل آوردند . ضمنا از تلاش ها و زحمات همکاران تقدیر و تشکر بعمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20