بازدید مدیریت آموزشگاه از کلاس های آنلاین

سامانه شاد بستری است که برای آموزش مجازی دانش آموزان در نظر گرفته شده است در این سامانه آموزش به صورت آنلاین انجام می شود و دانش آموزان موظف هستند در ساعات مقرر , در کلاس های مجازی شرکت کنند به همین دلیل آموزشگاه به صورت جدی پیگیر برگزاری موفق و موثر کلاس ها برای دانش آموزان هستند لذا مدیریت آموزشگاه در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 ساعت 8:00 طی بازدید به عمل آورده از برگزاری این کلاس ها ابراز خرسندی کرده و از زحمات عوامل و دبیران آموزشگاه قدردانی و تشکر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20