بازدید مجدد کارشناسان اداره از امتحانات شبه نهایی

در مورخه 29 فروردین ماه 1401 کارشناس محترم امتحانات و کارشناس محترم مدارس غیردولتی از نحوه برگزاری امتحان شبه نهایی فارسی پایه دوازدهم تجربی و انسانی بازدید بعمل آوردند . ضمنا از تلاش ها و زحمات همکاران تقدیر و تشکر بعمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20