بازدید کارشناس سنجش و ارزشیابی از آموزشگاه

در مورخه 3 اسفند ماه 1400 روز سه شنبه نماینده کارشناسی سنجش و ارزشیابی آموزش و پرورش از روند تشکیل پرونده تحصیلی دانش آموزان و مدارک مورد نیاز ، تنظیم دفاتر آمار و فارغ اتحصیلان و امتحانات ؛ دفتر تحویل مدارک ؛ آراء کمیسیون خاص ، اوراق امتحانی نوبت اول بازدید به عمل آورد و مراتب تشکر خود را از عملکرد معاونت اجرایی اعلام نمود و راهنمایی های لازم را ابلاغ نمود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20