بازدید سرگروه های آموزشی از کلاس های آموزشگاه

در تاریخ 23 آبان ماه 1402 ساعت 10:00صبح سرگروه های آموزشی دروس جغرافیا ؛ دین و زندگی ؛ زمین شناسی و زبان خارجه برای ارزیابی دانش آموزان و آموزشگاه و بررسی کلاس ها در جمع دانش آموزان پایه ۱۰ تجربی حضور یافته و توصیه هایی مهم مبنی بر رفع نگرانی آنها در بحث آموزش پرداختند که همکاران تمام تلاش خود را در جهت رشد علمی و تربیتی دانش آموزان به کار می بندند و هیچگونه کمی وکاستی از سوی اساتید به وجود نخواهد آمد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20