بازدید سرگروه های آموزشی از آموزشگاه

بازدید سرگروه های آموزشی از مدارس موجب پیشرفت و تعالی دانش آموزان از بعد آموزشی و تربیتی می باشد.در مورخه 23 آبان ماه 1402 سرگروه های آموزشی دروس جغرافیا ؛ دین و زندگی ؛ زمین شناسی و زبان خارجه در آموزشگاه حضوریافته و ضمن بررسی دفاترکلاسی دبیران از فعالیت و تلاش ایشان و کادر اجرائی مدرسه تشکر نموده و نسبت به ارزشیابی مستمر و پرسش و پاسخ کلاس تاکید داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20