بازدید جناب آقای کنعانی از برگزاری کلاسهای همیار معلم

جناب آقای کنعانی مسئول مؤسسه امام حسین(ع) شهرستان از کلاسهای همیار معلم آموزشگاه بازدید نمودند.

روز پنج شنبه 6 آذر ماه 98 با توجه به برگزاری کلاسهای طرح همیار معلم در این آموزشگاه جناب آقای کنعانی مسئول مؤسسه امام حسین(علیه اسلام) شهرستان با حضور در این آموزشگاه ضمن تشکر از برگزاری  طرح همیار معلم در این مدرسه در کلاسهای درس همیار معلم حضور یافتند و از چگونگی و کیفیت برگزاری این کلاسها بازدید و ضمن قدردانی از دانش آموزان اجرا کننده این طرح دانش آموزان را به استفاده حداکثری از این فرصت ایجاد شده تشویق نمودند و نکات لازم را جهت اجرای بهتر این طرح به عوامل اجرا کننده این طرح را به آنان گوش زد نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20