اولین جلسه هماهنگی با مشاورین

اولین جلسه هماهنگی با مشاورین محترم دبیرستان در تاریخ 1 آبان ماه 1401 سال تحصیلی 402-401 ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار گردید و مقرر گردید که تهیه جدول پذیرش دانش آموزان جهت مشاوره های ماهانه ثبت و مستندسازی پذیرش دانش آموزان فعال و پویا نمودن تابلو اعلانات مشاور در سه طبقه آموزشگاه ارتباط با اولیا و دعوت از اولیا حذف ضرورت ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان در خصوص کنکور ۱۴۰۲ تنظیم برنامه مطالعاتی دانش آموزان و پیگیری اجرا ارائه گزارش ماهانه به مدیریت جهت ارائه به موسسه فرهنگی امام حسین تحلیل نتایج آزمون های گزینه دو و کانون مد نظر قرار گیرد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20