اولین جلسه مشاوره پایه دهم تجربی

در تاریخ 11 مهرماه 1400 ساعت10 اولین جلسه مشاوره پایه دهم تجربی با حضور دانش آموزان برگزار گردید که استاد عبداله زاده پیرامون تفاوت کنکور با امتحانات مدرسه و هماهنگی برنامه مطالعاتی با برنامه مدرسه نکاتی را متذکر شدند و در ادامه آموزش باورهای موفقیت و اولین روش تقویت خروجی ذهن را به دانش آموزان آموزش داده و در پایان به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20