اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1403-1402

اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 1403-1402 جهت انسجام در اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی در تاریخ 28 شهریور ماه 1402 در محل دبیرستان امام حسین(علیه السلام) با حضور دبیران و نمایندگی موسسه آموزشی امام حسین(علیه السلام) تربت حیدریه در ساعت 16:30 بعد ازظهر تشکیل گردید . در این جلسه ۵ نفر از دبیران دیدگاه خود را در خصوص انجام به موقع ارزشیابی ، بازخوردهای ارزشیابی به دانش آموزان و خانواده ها ارائه نمودند که مشارکت همکاران در بحث محتوای جلسه را متفاوت نمود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20