اولین جلسه روشنگری انقلاب در حضور دانش آموزان دهم تجربی

در تاریخ 12 بهمن ماه 1401 ساعت 10:00 صبح همزمان با چهل و چهارمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی مدیریت آموزشگاه در جمع دانش آموزان دهم تجربی به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و با طرح سئوالاتی به روشنگری در مورد مسائل ذیل پرداختند :

1-چرا دشمن از توطئه های فرهنگی , دینی , اقتصادی , سیاسی , در طول انقلاب  دست برنمیدارد ؟

2-مگر حکومت اسلامی ایران چقدر منافع آنان زرا به خطر انداخته است؟

3-حکومت اسلامی چه لطمه ایی به جایگاه منطقه ای , فرا منطقه ای ؛ بین المللی دشمنان و استکباری وارد کرده یا می کند ؟

در طول ایام الله دهه فجر با دعوت از اساتید شبهات سیاسی و اعتقادی دانش آموزان نسبت به انقلاب اسلامی  پاسخ داده می شود .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20