اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 1402-1401

اولین جلسه انجمن اولیا پس از انتخابات مجمع عمومی در تاریخ 1 آبان ماه 1401 ساعت 16:00عصر برگزار گردید در این جلسه به تعیین رئیس و نائب رئیس و سایر اعضا پرداخته شد اضافه دریافتی هزینه سرویس دانش آموزان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه کنکور و تقویتی در پنجشنبه و نوبت های عصر طول هفته به اطلاع اعضای محترم رسید فاصله اولیای محترم از فضای مجازی و عدم آشنایی مهمترین مشکل خانواده ها و دانش آموزان است در این جلسه به توفیقات سال گذشته و برنامه‌های طول سال پرداخت شد و مقرر گردید جلسات انجمن ساعت 16:00عصر برگزار گردد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20